Rotarydistrikt 1410 har höjt insamlingsmålsättningen till totalt 50 000eur. Insamlingen inom rotarydistriktet i sydvästra Finland, till vilket även Pargas Rotaryklubb tillhör, har redan uppnått en summa på 35000eur för humanitär hjälp till Ukraina. Klubbarna rekommenderas deltaga med 25eur/medlem, vilket förväntas öka klubbarnas andel av understödet med ytterligare 15000eur. Pargas Rotaryklubb har redan tagit del i insamlingen. Länk till Distrikt1410 Mikko Lindemans inlägg (på finska):

https://rotary.fi/d1410/blog/ajankohtaiset/kuvernoori-mikko-lindemanin-kirje-ukrainaan-liittyen/

Share This