Laddar Karta...

Päiväys ja aika
04.02.2022
11:45 - 13:00

Tapahtumapaikka
Restaurang Hunger och Törst


Johan Broos


På veckomötet 04.02.22 fick vi av Johan Broos lära oss om viktiga papper i vardagen, så som testamenten, gåvo- och köpebrev, intressebevakningsfullmakter och så vidare. Hans allmänna råd var; kontakta alltid en sakkunnig för uppgörandet av dylika handlingar! Om det finns något formfel, så kanske dokumentet inte överhuvudtaget gäller.

Share This