Donationer

Donationer

Vår rotaryklubb är involverad i både lokala och globala servicearbeten på många olika sätt. 

Vi donerar medel för humanitära projekt via The Rotary Foundation. Fonden stöder, med hjälp av talrika projekt, mödrars och barns hälsoförkovran och förebyggande av sjukdomar och vård. The Rotary Foundation främjar utbildning och läskunnighet, stärker fredsarbetet samt fostrar lokala ekonomier och samfund. The Rotary Foundation främjar tillgången till rent vatten och hygienkunskap där det behövs och arbetar ihärdigt med att utrota förekomsten av polio i världen.

En del av medlemsavgiften för Pargas Rotaryklubb styrs till Rotary Foundations projekt. Donationer från klubben och dess medlemmar återbärs också till lokala projekt som distriktsbidrag.

För de donationer som givits till Rotary Foundation ges respektive rotarianer olika utmärkelser. Den mest kända av dessa är Paul Harris Fellow -utmärkelsen, som har fått sitt namn efter Rotarys grundare och som delas ut för varje donerad tusen dollar. Globalt har det redan tilldelats över en miljon PHF-utmärkelser. 

Donationer till Rotarystiftelsen

Det är möjligt för enskilda klubbar, dess medlemmar, eller vem som helst att stöda verksamheten i denna globala välgörenhetsorganisation.

Rotaryklubbens medlemmar gör enkelt sina donationer via My Rotary -sidorna, där man kan göra en engångsbetalning eller skapa en fortlöpande kreditkortsbetalning  för ett valfritt belopp t.ex. månads-, kvartals- eller årsvis. Målet med det s.k. initiativet Every Rotarian Every Year är att varje rotarian skulle donera minst 25 USD till Rotary Foundation varje år, och samtidigt skulle värdet av de sammanlagda donationerna från alla medlemmar i klubben överstiga 100 USD per medlem och år. 

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurang Hunger och Törst
Strandvägen 1
21600 Pargas

Tid:
Fredagar från 11.45 till 13.00

Händelser

Share This