Mental träning för gymnasieelever

Jan Andersson

Klubbens mål

Stöda ungdomars utveckling och välmående.

Projektets mål

Stöda gymnasie-elever till optimala studieframgångar och samtidigt värna om deras välmående, genom beprövade metoder från idrottens värld, mental träning.

Förverkligandet

Gymnasierna i Pargas har under ett antal år tillsammans med Pargas Idrottsförening framgångsrikt kunnat erbjuda idrottande ungdomar stöd i form av Mental träning inom PIF-akademin. Som tränare har fungerat Anders Levin. Pargas Rotaryklubb har i samarbete med gymnasierna på motsvarande sätt ordnat med mental träning med Anders Levin åt intresserade gymnasie-elever utan idrottskoppling. Målsättningen var att genom att erbjuda verktyg till bättre självkänsla, självkännedom och målmedvetenhet, kunna sporra elever till bättre studieprestationer och samtidigt förbättra elevernas välmående.

Mental träning har under 2020-2022 erbjudits åt intresserade gymnasie-elever i Pargas Svenska Gymnasium och Paraisten Lukio. Pargas Rotaryklubb i samarbete med Pargas Ports Rotaryklubb har stått för kostnaderna, för vilket klubbarna även fått finansiellt stöd från Rotarydistriktet.

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurang Hunger och Törst
Strandvägen 1
21600 Pargas

Tid:
Fredagar från 11.45 till 13.00

Händelser

Share This