Vi är en del av distrikt 1410

Rotarydistrikt

Det finns fem rotarydistrikt i Finland, där även Estland ingår. Distriktet leds av en distriktguvernör.

Guvernörens arbete stöds av ett distriktråd, ett antal kommittéer och arbetsgrupper samt av biträdande guvernörer för distriktets olika delområden. Klubbarna gör framställning om guvernör och distriktets utnämningskommitté utser av kandidaterna den mest lämpade till guvernör. Den tillträdande guvernören utses på Rotary Internationals världskonferens.

Pargas rotaryklubb tillhör distrikt 1410.

Distriktet ordnar under året för klubbarna ett flertal tillställningar, av vilka den viktigaste är utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och funktionärer (PETS).

Distriktsmötet hålls i allmänhet på hösten och den mera festliga distriktskonferensen på våren.

Distriktsguvernören besöker samtliga klubbar i sitt distrikt under verksamhetsåret. De biträdande guvernörerna besöker regelbundet klubbarna på sitt område.

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurang Hunger och Törst
Strandvägen 1
21600 Pargas

Tid:
Fredagar från 11.45 till 13.00

Händelser

Share This