Naturstigarna på Lemlax Gårds marker

Sven Engblom

Naturstigarna har kommit till på grund av att Gårdens ägare Carl af Heurlin har ett stort naturintresse och han ansåg att det skulle vara lämpligt att man på gårdens mark skulle anlägga naturstig. Gården tog kontakt med Skogsvårdsföreningen som med hjälp av Kaj Ove Pettersson och Tom Engstöm förverkligade önskemålet. Detta resulterade i två stycken enskilda naturstigar som fick namnen Blåbärsstigen och Lingonstigen. Stigarna kom till i medlet av 1990-talet.

I början av 2000-talet har Sven Engblom tillsammans med Tom Engström fortsatt med utvecklandet av stigarna och något senare kopplades Pargas Rotaryklubb med i projektet.

Under de senaste åren har ansvaret för naturstigarna i Lemlax helt gått över till Pargas Rotaryklubb genom att Sven Engblom aktivt skött sysslor som hör till naturstigen. Skyltar har förnyats och besökarhäftena vid utkikstornen på båda stigarna har vid behov utbytts.

Pargas Rotaryklubb har minst en gång per år hållit talko på något av stigarna. Slyn och buskar längs stigarna har röjts och märkningen av stigarna har förbättrats.

Blåbärstigens början är på adressen Brattnäsvägen 730 (730m från Lemlax Gård mot Brattnäs) och har en längd på 2,8 km. Infoskylten vid början av stigen har förnyats våren 2021.Längs naturstigen finns tavlor som berättar om växtligheten. En växttavla kommer att förnyas på våren 2022 i samband med talko och skylten om fågelfaunan på området kommer ut på våren. På högsta punkten längs stigen finns ett utsiktstorn varifrån man kan skymta byggnader i Pargas centrum.

Lingonstigen börjar på adressen Falletvägen 120. Stigen är 1,3 km lång och terrängen är varierande med tämligen stora höjdvariationer varför den inte lämpar sig för personer med nedsatt förmåga att röra sig. Skylten vid starten av lingonstigen blir förnyad våren 2022. Lingonstigen går i en skogstyp med lägre bonitet mest ljung och lingontyp. Skogen är ett bra exempel på den skog som förekommer i den inre skärgården. På den högsta punkten på stigen finns ett utsiktstorn varifrån man kan se delar av Pemar fjärden.

Personer som medverkat vid planering och underhåll av stigarna är:

Carl af Heurlin , Agronom , markägarrepresentant
Tom Engström , Skogstekniker , Skogsvårdsföreningen
Kaj-Ove Pettersson , Skogsingenjör
Sven Engblom , hortonom , projektansvarig , Pargar RK
Esko Lundén , Geolog

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurang Hunger och Törst
Strandvägen 1
21600 Pargas

Tid:
Fredagar från 11.45 till 13.00

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This