Vem är vi

Vem är vi

Pargas Rotaryklubb är grundad 1951 och har således funnits redan i över 70 år. Vi har idag ca 50 medlemmar, kvinnor och män, och vi tillhör distrikt 1410.

Grunden i Rotarys verksamhet är veckomötena där medlemmar ur olika yrkesgrupper träffas, äter lunch och där det på varje möte hålls ett intressant föredrag, av en egen medlem eller av någon inbjuden person. Besök på olika ställen hör också till vårt program.

Vi stöder den internationella Rotaryorganisationens humanitära projekt, deltar i ungdomsutbyte och befrämjar välmåendet i vår näromgivning.

En kort introduktion till vår verksamhet – video

 

Ett intresse med innehåll

Vi stöder ungdomars välmående och utveckling, samt arbetar för en bättre närmiljö.

Lokalt stöder Pargas Rotaryklubb studerande, genom utbyteselevprojektet, som gör det möjligt för studerande att vistas utomlands ett läsår och genom stipendier till studerande på hemorten. Vi anser att ungdomsutbytet är ett utmärkt sätt att befrämja internationellt samförstånd och fredsfostran på gräsrotsnivå.

Vi lyfter även fram viktiga sociala utvecklingsbehov. Vi har lokala samhällsprojekt, se sidan Projekt, där medlemmarna deltar på frivillig basis.

 

 

Internationellt nätverk av betydelse

Rotary är en internationell service- och välgörenhetsorganisation, som grundades i Chicago 23.2.1905. Rotary Internationals hemort är Evanston i delstaten Illinois i USA. Vårt slagord är osjälviskt tjänande (Service Above Self).

Rotary International gör ett värdefullt arbete för bland annat att utrota polio ur världen. Till enbart detta arbete har Rotary satsat rikligt med frivilligarbete samt över 1,2 miljarder US-dollar.

Rotary har över 1,2 miljoner medlemmar i 35 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en viktig internationell service- och välgörenhetsorganisation. Finland är indelat i fem Rotarydistrikt. Klubbarna i Estland hör också till ett av distrikten. Det finns inalles 300 klubbar i Finland och Estland med ca 10 000 medlemmar.

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurang Hunger och Törst
Strandvägen 1
21600 Pargas

Tid:
Fredagar från 11.45 till 13.00

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This