Vi är en del av internationell Rotaryrörelse

Rotary International

Rotary International stöder och styr rotarianerna och klubbarna i genomförandet av Rotarys mål. Det högsta beslutande organet för Rotary International är årsmötet, dit varje klubb har rätt att sända en officiell representant och där varje rotarian har rätt att delta.

Rotary International har en president som väljs för ett år i sänder.

Rotary Internationals huvudkontor finns nära Chicago i Evanston, Illinois. På huvudkontoret, som leds av en generalsekreterare, arbetar cirka 530 personer. Förutom huvudkontoret har Rotary International sju regionala byråer runtom i världen. Byrån för Europa och Afrika (EAO), som finns i Zürich, betjänar finländska rotarianer.

My Rotary

My Rotary är ett verktyg och en resursbank som delas av alla rotarianer och underhålls av Rotary International. I My Rotary kan du skapa en profil för dig själv för att nätverka med andra rotarianer eller delta i internationella diskussionsgrupper, inrättade av rotarianer. Genom My Rotary kan användare också stödja Rotarystiftelsen med monetära donationer och delta i Rotary Foundations internationella projekt.

My Rotary har också samlat omfattande läromedel om olika Rotaryämnen för distribution till medlemmar, t.ex. material för klubb- och distriktsansvariga i olika roller, material för specifika ändamål såsom t.ex rekrytering av ny medlem. Dessutom tillhandahåller Brand Center färdigt, distribuerbart PR-material, anpassningsbara, officiella logotyper för olika ändamål och färdiga dokumentmodeller för Rotary-nyhetsbrev eller Power Point presentationer.

Rotarystiftelsen

Rotarystiftelsen är en av världens största välgörenhetsaktörer, som ideligen placerar sig bland de främsta i genomskinlighets- och pålitlighetsjämförelser.

Rotarystiftelsen koordinerar och finansierar rotarianernas världsomfattande serviceverksamhet. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och kapitalavkastning, vilka kanaliseras till utbildningsprojekt och humanitärt biståndsarbete.

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurang Hunger och Törst
Strandvägen 1
21600 Pargas

Tid:
Fredagar från 11.45 till 13.00

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This